De stroom die energieleveranciers in Nederland leveren, is steeds meer afkomstig van groene bronnen. Toch halen de grootste concerns nog steeds de geleverde stroom uit vervuilende energiecentrales. Dit blijkt maandag uit een rapport van de Consumentenbond in samenwerking met milieuorganisaties. In het onderzoek worden de energieleveranciers vergeleken op basis van hoeveel stroom ze leveren uit hernieuwbare energiebronnen. In het rapport krijgen alle ondernemingen een rapportcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer van de Nederlandse energieleveranciers steeg van 5,4 naar 5,6. Vooral de kleinere leveranciers specialiseren zich in groene stroom.

Veel onvoldoendes

Als rekening wordt gehouden met de grootte steeg het gemiddelde cijfer van 4,2 naar 4,6. Veertien ondernemingen zagen het rapportcijfer stijgen, negentien leveranciers kregen een lager cijfer.

Eneco is van de grote leveranciers de enige die een voldoende krijgt, namelijk een zeven. De andere leveranciers krijgen een onvoldoende. E.on kreeg een 4,6, Nuon (Vattenfall) ziet het cijfer stijgen naar 4,3, DELTA zakt naar 3,7 en Essent (RWE) scoort een 3.

Reactie Essent

Volgens Essent geeft het onderzoek een verkeerd beeld, laat het bedrijf in een reactie weten. Het onderzoek bevat volgens het energiebedrijf oude informatie.

In het onderzoek worden grote energiebedrijven die ook energie opwekken, vergeleken met kleinere bedrijven die alleen maar stroom verkopen. Volgens Essent geeft dat de consument geen objectief beeld.

Bron nieuws

Wilt u ook stemmen?