Veel gestelde vragen

De nieuwe leverancier zal uw bestaande leverancier inlichten. Uw oude leverancier zal u eventueel een eindafrekening sturen voor de oude leverantie; deze afrekening kan door uw oude leverancier gecombineerd worden met de jaarafrekening.
Ja: voor zover uw contract dit toelaat kunt u overstappen naar een andere leverancier.
Nee, de kosten die worden gemaakt bij het switchen worden niet bij u in rekening gebracht. Het is een administratieve handeling die door de energieleveranciers onderling wordt geregeld.
Nee, u mag zelf bepalen of u van energieleverancier verandert. U bent nergens toe verplicht.
Behoudens uitzonderlijke situaties kan dit alleen na afloop van het met de nieuwe leverancier afgesloten contract. Let dus goed op de contractduur!
Dat is afhankelijk van de duur van het contract dat u met de nieuwe leverancier afsluit en de daarin opgenomen opzegtermijn.
U kunt beide producten van één leverancier afnemen. Maar u kunt ook voor elk product een andere aparte leverancierkiezen. Aardgas en elektriciteit hoeven niet van dezelfde leverancier te worden gekocht. Veel leveranciers zullen aanbiedingen doen om zowel elektriciteit als ook aardgas te leveren maar er zijn ook bedrijven die zijn gespecialiseerd in alleen maar elektriciteit of alleen maar aardgas. De klant kan zelf beslissen wat hij of zij prettig vindt: elektriciteit en gas samen of juist apart.
Als u een mondelinge overeenkomst heeft gesloten waar u achteraf spijt van heeft, dan kunt u per aangetekende brief binnen 7 werkdagen een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Indien er sprake is van bijvoorbeeld onvolledige informatievoorziening door een leverancier kunt u een beroep doen op de 3 maanden termijn uit de Wet koop op afstand. In het geval dat een leverancier pas bij toezending van de schriftelijke bevestiging van de gesloten overeenkomst voldoet aan haar informatieverplichting, begint de termijn van zeven dagen bedenktijd pas te lopen op het moment van ontvangst van de bevestiging.
Als u een product aan de deur koopt of op een besloten verkoopdemonstratie (aan huis) dan geldt de Colportagewet die u als consument beschermt. De wet zegt dat de verkoper bij bedragen boven de 34 euro een koopakte moet opmaken. Deze moeten beide partijen ondertekenen en ze moeten er beide een exemplaar van krijgen. Op de koopakte moet staan dat de koper de mogelijkheid heeft om de overeenkomst ongedaan te maken.