Nieuwe energieleverancier kiezen

Jaarlijks kunnen consumenten kiezen om over te stappen van zijn huidige naar een nieuwe energieleverancier.

De manier waarop dit moet gebeuren hangt af van de voorwaarden van het huidige contract en de dienstverlening die de nieuwe energieleverancier biedt op dit gebied. De meest voorkomende redenen om over te stappen zijn prijzen van de energieleverancier.

Overstap van energieleverancier zelf regelen

Een eerste mogelijkheid is om de overstap geheel zelf te regelen. Hierbij is het belangrijk om de opzeg van het huidige contract tijdig aan te vragen en dit per formeel schrijven. Vaak staat in het contract vermeld wanneer de opzeg ten laatste kan ingaan.

Daarnaast moet men ook zorgen dat men een nieuw contract heeft dat start aansluitend op de opzegging van het oude contract. Gezien men verplicht is een zorgverzekering te hebben, mag er geen periode zijn tussen beide contracten.

Overstap van energieleverancier laten regelen

De meeste energieleverancier bieden een dienst aan die de overstap regelt zonder dat de verzekerde hier zelf iets voor moet doen. De nieuwe energieleverancier contacteert hierbij de vorige energieleverancier en zorgt ervoor dat de contracten elkaar netjes opvolgen.

Het enige wat hier door de verzekerde gedaan moet worden is het doorgeven van de informatie betreffende het contract dat opgezegd moet worden.