Groene stroom vergelijken

Wat is groene stroom?

groene stroomGroene stroom is elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. Het begrip wordt gebruikt om een onderscheid te maken met de uit fossiele brandstoffen opgewekte elektriciteit, die dan “grijze stroom” wordt genoemd.